Pierwsze spotkanie Księgołapa w roku 2020 za namiPoszukiwania zwierząt w literaturze powiodły się. Odkryliśmy, że występują w wielu lekturach i stanowią istotne dopełnienie treści. Przed dyskusją o książkach, przy pomocy losowanych kart z obrazkami, tworzyliśmy wspólną opowieść o zwierzętach. Śmiechu było dużo. Młodzież najbardziej zainteresował „Folwark zwierzęcy” G. Orwella i  książki A. Wajraka „To zwierzę mnie bierze” i „Wilki”. Uczestnicy opowiadali też o swoich przygodach ze światem przyrody i wspominali przeczytane wcześniej lektury, w których zwierzęta odgrywały ważną rolę. Zastanawialiśmy się jakie aktualne prawdy autorzy chcieli przekazać czytelnikom przez przedstawione cechy i zachowania zwierząt. Dyskusja była długa. Każdy z uczestników miał szansę przedstawić własne przemyślenia.

Na następnym spotkaniu, 21. lutego, popatrzymy „Kobiecym okiem” na ważne chwile w życiu osobistym i społecznym. Zapraszamy do Barwnej jak zawsze o godz.16.00. Propozycje lektur związanych z tematem spotkania dostępne są na oznaczonej wystawce w dziale młodzieżowym. Warto przyjść, nawet jeśli nie przeczytamy całości i nie jesteśmy członkami DKK. Wszyscy są mile widziani.