Uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania DzieciomOgólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, trwający od 1 do 9 czerwca, ma już 18 lat! W tym roku sportowcy czytają dzieciom, a u nas czytał wysportowany Pan Prezydent Michał Litwiniuk. Dodatkowo dzieci mogły usłyszeć historię o sportowcu - Zbigniewie Bońku, a także zadać pytania  naszemu włodarzowi - nie tylko sportowe. Mamy nadzieję, że w ten uroczysty sposób udało się kogoś przekonać do czytania, pokazać jak fajne może ono być, gdy zrealizowane w plenerze. Dziękujemy Panu Prezydentowi, a także Bialskiemu Centrum Kultury, które znalazło miejsce dla ksiażek i czytania wśród licznych atrakcji Dni Miasta.