Zapraszamy po nowości książkoweKilkadziesiąt nawych ksiażek czeka na swoich czytelników. Zapraszamy! PS wiele osób pyta o nowe filmy... nasz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów już przystąpił do ich zakupu. Zatem chyba można powiedzieć, że nowe filmy będą wkrótce:)